SKOOLGELD 2024

1. EENMALIGE VOLLE BETALING

            1STE KIND 2DE/3DE KIND
EERSTE PAAIEMENT @ 16/01/2024 R   3 800 R   3 800
SKOOLGELD @ 31/03/2024 R 26 520 R 23 870
TOTAAL: R 30 320 R 27 670

 

LET WEL:  Die korting word slegs toegestaan indien u volle rekening (vakfondse ingesluit) vereffen word.

 

2. MAANDELIKSE BETALINGS

1STE KIND 2DE/3DE KIND
EERSTE PAAIEMENT @ 16/01/2024 R   3 800 R   3 800
SKOOLGELD FEB – NOV R 29 468 R 26 520
TOTAAL R 33 268 R 30 320

 (Skoolgeld kan ook oor 11 maande (Februarie tot Desember) betaal word indien u dit sou verkies).

3. EERSTE PAAIEMENT:

 Die eerste paaiement beloop R3 800 en is betaalbaar voor of op Dinsdag, 16 Januarie 2024. Indien u ‘n   elektroniese betaling maak, versoek ons u vriendelik om dit te doen voor of op Vrydag, 12 Januarie 2024   om die administratiewe proses te vergemaklik.

4. BALANS VAN DIE SKOOLGELD:

 Die balans van die skoolgeld word maandeliks afbetaal in 10 of 11 gelyke paaiemente en is as volg     betaalbaar:

Alle debietordervorms moet asseblief voor of op 30 November 2023 by die finansiële kantoor ingehandig word.

5. TOERE/EKSKURSIES:

 Toer- en kampgelde moet steeds soos in die verlede volledig deur leerders betaal word voor daar op die toer of kamp vertrek word.

6. HEFFING OP VAKKE/VAKFONDSE:

 Geen heffings op enige vak in graad 8 of 9 nie.

Graad 10 tot 12

Dramatiese Kunste R250 per leerder per jaar
RTT R250 per leerder per jaar
IT R250 per leerder per jaar
Verbruikerstudies R370 per leerder per jaar
Elektriese Tegnologie R370 per leerder per jaar
Siviele Tegnologie R370 per leerder per jaar
Visuele Kunste R520 per leerder per jaar

Alle vakfondse moet asseblief by die finansiële kantoor betaal word voor die einde van die eerste kwartaal.

Skryfbehoeftes, sakrekenaars, tekenborde ens. word nie verskaf nie.

Bankbesonderhede

Naam: Hoërskool Florida
Bank: Standard Bank
Rekening nr: 02 1140 936
Takkode: 015 641

*Gebruik u skoolgeldrekeningnommer, asook u kind se naam en van as depositoverwysing

Hoërskool Florida